Mua ô tô công bị thắt chặt kinh phí ngân sách

16:04:18 - 02/03/2013 - admin

Với chính sách nhằm tiết kiệm chi tiêu chống lãng phí, mới đây Thủ tướng đã chỉ đạo không bổ sung kinh phí ngân sách cho việc mua ô tô công.

Thủ tướng chỉ thị các bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh thành, tổng giám đốc, giám đốc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải rà soát, quản lý chặt chẽ khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí.

Mua ô tô công bị thắt chặt kinh phí ngân sách

Theo đó, Thủ tướng  yêu cầu các Bộ, cơ quan TƯ, UBND các tỉnh thành chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện triệt để tiết kiệm việc mua sắm tài sản nhà nước, nhất là khoản mua sắm xe ô tô công. Bộ Tài chính nhấn mạnh chỉ thị của Thủ tướng về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như một nguyên tắc áp dụng chung.

Cụ thể, việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách năm 2013 phải theo đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao. Bộ Tài chính khẳng định không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách để mua ô tô, phương tiện vận tải.

Mua ô tô công bị thắt chặt kinh phí ngân sách

Các bộ, cơ quan được yêu cầu tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm, hội nghị ngành bằng hình thức trực tuyến, hạn chế tối đa việc họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu (trừ cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước). Các bộ, cơ quan phải rà soát kỹ chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới bảo đảm gọn nhẹ, nghiêm cấm việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới.

loading...

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook